Reklamacje

Reklamacja w drodze gwarancji realizowana jest zgodnie z prawem przez Gwaranta, którym może być producent lub dystrybutor. W przypadku wystąpienia usterek prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.

Szczegółowe i pełne informacje dotyczące warunków gwarancji, czasu oczekiwania na odpowiedź oraz czasu w jakim towar zostanie przez serwis naprawiony zostaną dokładnie po kontakcie telefonicznym (+48 85 66 26 466) lub mailowym (zamowienia@contractus.pl). Przed kontaktem z nami prosimy bardzo o przygotowanie dokładnego opisu, czego dotyczy wada towaru.

Reklamacja w drodze rękojmi jest uzasadniona w przypadku kiedy Konsument stwierdzi, że zakupiony przez niego towar konsumpcyjny jest niezgodny z zawartą ze sprzedawcą umową. Podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest poinformowanie sprzedawcy o wykrytej usterce w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem.

Zgodnie z prawem towar uszkodzony w ramach reklamacji w drodze rękojmi podlega wymianie, naprawie, obniżeniu ceny lub w przypadku gdy wada jest istotna Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi dla Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Osoba składająca reklamację dostarcza wadliwą rzecz na koszt Sprzedawcy. Koszty odesłania produktu w związku z reklamacją pokrywa Sklep (chyba, że zostało to ustalone inaczej).

W przypadku chęci złożenia reklamacji w drodze rękojmi bardzo prosimy o wypełnienie formularza dołączonego do przesyłki.

Pismo reklamacyjne prosimy dostarczać osobiście do sprzedawcy (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej.

Szczegółowe kwestie w materii rękojmi i gwarancji reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

Klient ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Adres do zwrotów

Contractus Agro Porosły 86, 16-070 Choroszcz NIP: 9662144464, Regon: 387402282

Dane do kontaktu

adres e-mail: zamowienia@contractus.pl

numer tel: +48 85 66 26 466